В периода 09-13.09.2019 г. гл. ас. д-р Емил Димитров от ИПАЗР „Н. Пушкаров“ – София се обучава по програма „Еразъм+“ в Техническия Университет на Крит, Гърция.Целта на проведеното обучение на тема „Калибриране и валидиране на модела CAST (The carbon,...

Прочети

В периода 18-22.09 2019г. доц. д-р Пенчо Пенчев и доц. д-р Йорданка Илиева от Земеделски институт- Шумен осъществиха мобилност по програма „Еразъм+“ във Факултет по ветеринарна медицина, Истанбулски университет, Република Турция. По време на мобилнос...

Прочети

В периода 18-22.06 2019г. проф. д-р Валентина Енчева, доц. д-р Нина Ненова, ас. д-р Георги Георгиев и специалист Пламен Петров от Добруджански земеделски институт – Генерал Тошев се обучаваха по програма „Еразъм+“ в Научния център по селекция на раст...

Прочети

В периода 03-07.06 2019г. проф. д-р Елена Якимова от Институт по декоративни и лечебни растения (ИДЛР) се обучава по програма „Еразъм+“ в катедра Градинарство и физиология на продуктите към Университет Вагенинген, Холандия. По време на обучението про...

Прочети

В периода 03-07.06 2019г. гл. ас. д-р Елица Атанасова от Опитна станция по земеделие в Източни Родопи се обучава по програма „Еразъм+“ във Факултета по аграрни науки, хранителни технологии и екология към Университета в Перуджа, Италия. Обучението се ...

Прочети

В периода 03-07.06 2019г. гл. ас. д-р Радослав Чипилски, гл. ас. д-р Манол Дешев и ас. д-р Елисавета Василева от ИРГР „Константин Малков“-Садово се обучаваха по програма „Еразъм+“ в Лайбниц Институт по растителна генетика и изследване на културните р...

Прочети

В периода 26-30.08 2019г. гл. ас. д-р София Петрова от Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово осъществи мобилност по програма „Еразъм+“ в Изследователски институт по фуражни култури, Троубско, Република Чехия. Темата на обучен...

Прочети

В периода 13-17.05 2019г. проф. д-р Петя Славова, доц. д-р Надя Минчева, гл. ас. д-р Георги Калайджиев и ас. Станимира Славова от Земеделски институт- Стара Загора се обучаваха по програма „Еразъм+“ в Институт по животновъдни науки, Прага, Чехия. По ...

Прочети