По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 09 – 13 август 2021 година проф. д-р Стайка Лалева и гл. ас. д-р Николай Иванов от Земеделски институт - Стара Загора осъществиха мобилност с цел обучение в Çanakkale Onsekiz Mart University– Ч...

Прочети

По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 09 – 13 август 2021 година проф. д-р Митко Лалев, проф. д-р Йовка Попова и ас. д-р Евгени Видев от Земеделски институт - Стара Загора осъществиха мобилност с цел обучение в Университет – Балъкесир, Ре...

Прочети

По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 26 – 30 юли 2021 година гл. ас. д-р Николая Велчева от Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков” - гр. Садово осъществи мобилност с цел обучение в Университет по агрономически науки и ветер...

Прочети

По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 05 – 09 юли 2021 година проф. д-р Храбрин Башев от Институт по аграрна икономика - гр. София осъществи мобилност с цел обучение свързано с новата Зелена сделка на ЕС и ОСП и еко- управлението в селско...

Прочети

По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 24 – 28 май 2021 година, доц. д-р Наталия Петровска, доц. д-р Мима Илчовска и доц. д-р Валентина Вълкова от Институт по царевицата – Кнежа осъществиха мобилност с цел обучение във Ветеринарния Факулте...

Прочети

По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 28 юни - 02 юли 2021 година, гл. ас. д-р Татяна Божанска и гл. ас. д-р Деница Христова от Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян (ИПЖЗ-Троян) осъществиха мобилност с цел обучение във...

Прочети

По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 28 юни - 02 юли 2021 година, гл. ас. д-р Маргарита Колева от Институт по земеделие Карнобат осъществи мобилност с цел обучение в Научно-изследователски център по растениевъдство, Tракийски университет...

Прочети

По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 28.06 –02.07 2021 година, гл. ас. д-р Тошка Попова от Институт по земеделие Карнобат осъществи мобилност с цел преподаване в катедра „Генетика и биоинженерство“ на Тракийския университет в гр. Одрин. ...

Прочети