По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 18 – 22 октомври 2021 година, доц. д-р Анелия Борисова-Крумова и асистент Мартин Колев от Институт по земеделие– Кюстендил осъществиха мобилност с цел обучение в Институт по овощарство в гр. Чачак, Р...

Прочети

По Договор No 2020-1-BG-01-KA103-078128, в периода 11 – 15 октомври 2021 година, проф. д-р Драгомир Вълчев и проф. д-р Дарина Вълчева от Институт по земеделие– Карнобат осъществиха мобилност с цел преподаване в Тракийския университет – гр. Одрин, Реп...

Прочети

В периода 11 – 15 октомври 2021 година, проф. д-р Магдалена Облакова и гл. асистент д-р Георги Калайджиев от Земеделски институт – Стара Загора по Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642 и Янка Иванова-Михайлова от ССА-ЦА по договор No 2020-1-BG-01-KA10...

Прочети

По Договор No 2020-1-BG-01-KA103-078128, в периода 04 – 08 октомври 2021 година, гл. ас. д-р Гьоре Наков от Институт по криобиология и хранителни технологии - София осъществи мобилност с цел обучение във Факултет по хранителни технологии на Универси...

Прочети

По Договор No 2020-1-BG-01-KA103-078128, в периода 11 – 15 октомври 2021 година, асистент Петър Николов от ИЗС „Образцов чифлик” - Русе осъществи мобилност с цел обучение в Тракийски университет, Одрин, Република Турция.В Катедрата по Генетика и био...

Прочети

По Договор№2020-1-BG-01-KA103-078128, в периода 05 – 09 октомври 2021 година, доц. д-р Йорданка Илиева, доц. д-р Станимир Енчев и д-р Радена Ненова от Земеделски институт – Шумен осъществиха мобилност с цел преподаване, а Кристиан Крумов с цел обуче...

Прочети

По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 20– 24 септември 2021 година проф. д-р Драгомир Вълчев, проф. д-р Дарина Вълчева и ас. Веселина Добрева от Институт по земеделие - Карнобат осъществиха мобилност с цел обучение в Университет Дюздже, Р...

Прочети

По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 21– 25 септември 2021 година доц. д-р Иван Боевски и гл. ас. д-р Ангел Саров от Институт по аграрна икономика осъществиха мобилност с цел обучение в Университет Хумболт, Берлин, Германия. На среща с п...

Прочети