По Договор № 2020-1-BG-01-KA103-078128, в периода 19– 23 май 2022 година, доц. д-р Ваня Иванова от Добруджански Земеделски институт, Генерал Тошево осъществи Еразъм+ мобилност с цел обучение в Университета в Гент, Белгия.Доц. д-р Иванова посети някои...

Прочети

По Договор № 2020-1-BG-01-KA103-078128, в периода 16– 20 май 2022 година, гл.ас.д-р Георги Калайджиев, доц. д-р Павлина Христакиева и проф. д-р Магдалена Облакова от Земеделски институт – Стара Загора осъществиха Еразъм+ мобилност с цел обучение в Ун...

Прочети

По Договор № 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 11– 15 май 2022 година, проф. д-р Михо Михов от ИПАЗР „Н. Пушкаров“ - София осъществи мобилност с цел преподаване във Факултет „Земеделие и храни“ към Университет „Св. св. Кирил и Методий“, Скопие, Реп...

Прочети

По Договор № 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 09– 13 май 2022 година, доц. д-р Соня Узунова от Институт по рибни ресурси - Варна осъществи мобилност с цел преподаване в КТУ, Трабзон, Турция.Доц. Узунова изнесе серия от лекции за биоразнообразието...

Прочети

По Договор № 2020-1-BG-01-KA103-078128, в периода 09– 13 май 2022 година, доц. д-р Надежда Палова и асистент Димитринка Крушева от Научен център по земеделие – Средец осъществиха мобилност с цел обучение в Политехническия институт в гр. Бежа, Португа...

Прочети

По Договор № 2020-1-BG-01-KA103-078128, в периода 09 – 13 май 2022 година, доц. д-р Славка Калъпчиева и гл. ас. д-р Цветанка Динчева от Институт по зеленчукови култури „Марица“ - Пловдив осъществиха мобилност с цел обучение в Егейски университет, Из...

Прочети

По Договор № 2020-1-BG01-KA107-078906, в периода 28.04– 07.05.2022 година, доц. д-р Катя Узунджалиева, доц. д-р Петър Чавдаров и проф. д-р Цветелина Стоилова от Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово осъществиха мобилност с цел...

Прочети

По Договор № 2020-1-BG-01-KA103-078128, в периода 11– 15 април 2022 година, гл. ас. д-р Тошка Попова, гл. ас. д-р Маргарита Колева, ас. Цветелина Добрева, доц. д-р Милка Димитрова-Донева и доц. д-р Дарина Димова от Институт по земеделие - Карнобат о...

Прочети