По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 28 юни - 02 юли 2021 година, гл. ас. д-р Татяна Божанска и гл. ас. д-р Деница Христова от Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян (ИПЖЗ-Троян) осъществиха мобилност с цел обучение във...

Прочети

По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 28 юни - 02 юли 2021 година, гл. ас. д-р Маргарита Колева от Институт по земеделие Карнобат осъществи мобилност с цел обучение в Научно-изследователски център по растениевъдство, Tракийски университет...

Прочети

По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 28.06 –02.07 2021 година, гл. ас. д-р Тошка Попова от Институт по земеделие Карнобат осъществи мобилност с цел преподаване в катедра „Генетика и биоинженерство“ на Тракийския университет в гр. Одрин. ...

Прочети

По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 14 – 18 юни 2021 година, доц. д-р Пламен Маринов-Серафимов от Институт по фуражните култури – Плевен осъществи мобилност с цел преподаване в Университет „Св.Св.Кирил и Методий”, Земеделски институт, С...

Прочети

По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 14 – 18 юни 2021 година, доц. д-р Ирена Голубинова от Институт по фуражните култури – Плевен и гл. ас. д-р Жеко Радев от Институт по тютюна и тютюневите изделия - Марково осъществиха мобилност с цел о...

Прочети

По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 07 – 11 юни 2021 година, гл. ас. д-р инж. Димитър Димитров от Институт по лозарство и винарство – Плевен осъществи мобилност с цел обучение в Талински технологичен университет, гр. Талин, Естония. По ...

Прочети

По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 24 – 28 май 2021 година проф. д-р Вилиана Василева от Институт по фуражните култури – Плевен осъществи мобилност с цел преподаване в Университет Намик Кемал, Земеделски факултет, Текирдаг, Република Т...

Прочети

По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 19 – 23 април 2021 година, ас. д-р Димитринка Крушева от Научен център по земеделие – Средец осъществи мобилност с цел обучение в Университет „Св.Св.Кирил и Методий”, Земеделски институт, Скопие, Сев...

Прочети