По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 19 – 25 септември 2021 година гл. ас. д-р Десислава Тодорова, гл. ас. д-р Симеон Крумов и гл. ас. д-р Вилина Петрова от Институт по земеделие – Кюстендил осъществиха мобилност с цел обучение в Универс...

Прочети

По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 05– 11 септември 2021 година проф. д-р Михо Михов от ИПАЗР „Никола Пушкаров“ - София осъществи мобилност с цел обучение в Университета по природни науки,Люблин, Полша. Проф. Михов се срещна с ръковод...

Прочети

По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 23– 27 август 2021 година гл. ас. д-р Елица Атанасова от Опитна станция по земеделие в Източни Родопи осъществи мобилност с цел обучение в Университета в Перуджа, Италия. Д-р Атанасова посети опитното...

Прочети

По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 09 – 13 август 2021 година проф. д-р Стайка Лалева и гл. ас. д-р Николай Иванов от Земеделски институт - Стара Загора осъществиха мобилност с цел обучение в Çanakkale Onsekiz Mart University– Ч...

Прочети

По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 09 – 13 август 2021 година проф. д-р Митко Лалев, проф. д-р Йовка Попова и ас. д-р Евгени Видев от Земеделски институт - Стара Загора осъществиха мобилност с цел обучение в Университет – Балъкесир, Ре...

Прочети

По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 26 – 30 юли 2021 година гл. ас. д-р Николая Велчева от Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков” - гр. Садово осъществи мобилност с цел обучение в Университет по агрономически науки и ветер...

Прочети

По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 05 – 09 юли 2021 година проф. д-р Храбрин Башев от Институт по аграрна икономика - гр. София осъществи мобилност с цел обучение свързано с новата Зелена сделка на ЕС и ОСП и еко- управлението в селско...

Прочети

По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 24 – 28 май 2021 година, доц. д-р Наталия Петровска, доц. д-р Мима Илчовска и доц. д-р Валентина Вълкова от Институт по царевицата – Кнежа осъществиха мобилност с цел обучение във Ветеринарния Факулте...

Прочети