В периода 10-14.06 2019г. проф. д-р Вилиана Василева и гл. ас. д-р Ина Стойчева-Мавровска от Институт по фуражните култури – Плевен бяха на посещение в Научно-изследователски център по растениевъдство, Тракийски Университет, гр. Одрин, Република Ту...

Прочети

В периода 2-6 септември 2019 се проведе преподавателски обмен по програма „Еразъм +“ на учени и персонал от Катедрата по аграрни науки, екология и хранителни технологии на Университета в Перуджа, Италия и Селскостопанската академия. На посещение в ...

Прочети

В периода 01.04.2019г. – 30.06.2019г., ас. Божура Фиданска, докторант в отдел „Икономика и управление на организациите в земеделието и в селските райони“, Институт по аграрна икономика, ССА, взе участие в мобилност за практика на докторанти по прогр...

Прочети

В периода 18-22.05 2019г. гл. ас. д-р Даниела Цветанова Цвяткова и гл. ас. д-р Ангел Станков Саров от Институт по аграрна икономика – София се обучаваха по програма „Еразъм+“ в Университет „Св. Св. Кирил и Методий, гр. Скопие, Северна Македония.Обуч...

Прочети

В периода 27-31.05.2019 г. доц. д-р Румен Базитов от Земеделски институт – Стара Загора се обучава по програма „Еразъм“+ в Тракийския университет в гр. Одрин.Мобилността се осъществи в катедра „Генетика и биоинженерство“ с ментор проф. д-р Ялчин Кая....

Прочети

В периода 19-25.05.2019 г. гл. ас. д-р Богдан Бончев от Института по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово проведе мобилност за обучение в Plant breeding research center, в Тракийския университет, гр. Одрин Турция.В него се извършват изсл...

Прочети

В периода 14-19.05.2019 г. проф. д-р Емил Пенчев, ас. д-р Соня Донева и ас. Атанас Атанасов от Добруджанския земеделски институт – Генерал Тошево се обучава по програма „Еразъм“+ в Геномния изследователски център в гр. Фиремзуола, Италия.Българските ...

Прочети

В периода 20-24.05.2019 г. д-р Гергана Дешева и Божидар Кьосев от Института по растителни генетични ресурси ,,К. Малков” – гр. Садово осъществиха мобилност по програма „Еразъм“+ в Национален център за растителни генетични ресурси към Национален инсти...

Прочети