По Договор № 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 17– 21 май 2022 година, доц. д-р Йорданка Илиева Йорданова от Земеделски институт - Шумен осъществи мобилност с цел преподаване в Университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Институт по животновъдство, Скоп...

Прочети

По Договор № 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 16– 20 май 2022 година, ас. Ралица Минчева и гл. ас. д-р Светлана Стоянова от Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“- Русе осъществиха мобилност с цел обучение в Тракийски университет, Од...

Прочети

По Договор № 2020-1-BG01-KA103-078128, в периода 16– 20 май 2022 година, проф. д-р Йовка Попова, гл. ас. д-р Евгени Видев, гл. ас. д-р Николай Иванов и проф. д-р Стайка Лалева от Земеделски институт – Стара Загора осъществиха мобилност с цел обучение...

Прочети

По Договор № 2019-1-BG01-KA103-061642 , в периода 16– 20 май 2022 година, доц. д-р Наталия Петровска, доц. д-р Мима Илчовска и доц. д-р Валентина Вълкова от Институт по царевицата– Кнежа осъществиха мобилност с цел преподаване в Университет „Св. Св...

Прочети

По Договор № 2020-1-BG01-KA103-078128, в периода 16– 20 май 2022 година, доц. д-р Милена Михайлова и гл. ас. д-р Станимира Славова от Земеделски институт – Стара Загора осъществиха мобилност с цел обучение в Университет Балъкесир, Балъкесир, Турция.Б...

Прочети

По Договор № 2020-1-BG01-KA103-078128, в периода 05– 10 май 2022 година, гл. ас. д-р Евгения Ачкаканова от Институт по животновъдни науки - Костинброд осъществи мобилност с цел обучение в Селскостопанска Академия на Франция, Париж.Д-р Ачкаканова се з...

Прочети

По Договор № 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 02– 06 май 2022 година, ас.Михаела Михайлова от Институт по аграрна икономика - София и Янка Иванова-Михайлова и д-р Боряна Козарева от Селскостопанска академия, София осъществиха мобилност с цел обуче...

Прочети

По Договор № 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 23– 27 май 2022 година, доц. д-е Ралица Балканска от Институт по животновъдни науки - Костинброд осъществи мобилност с цел обучение в Политехнически институт на Браганса, Португалия.В лабораториите на ...

Прочети