По Договор № 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 04– 08 април 2022 година, доц. д-р Ивайла Динчева и доц. д-р Илиян Баджаков от Агробиоинститут - София осъществиха мобилност с цел обучение в Норвежки институт по биоикономически изследвания (NIBIO), ...

Прочети

По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 29 ноември – 03 декември 2021 година, гл. ас. д-р Мирослав Симеонов от Земеделски институт – Стара Загора осъществи мобилност с цел преподаване в Университет на Западна Македония в гр. Козани, Гърция...

Прочети

По Договор № 2020-1-BG01-KA103-078128, в периода 20– 24 юни 2022 година гл. ас. д-р Светлана Стоянова от Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“- Русе, осъществи мобилност с цел обучение в Научен институт по фуражни растения, Трубско, Че...

Прочети

По Договор № 2020-1-BG01-KA103-078128, в периода 13– 17 юни 2022, доц. д-р Катя Узунджалиева, доц. д-р Николая Велчева и гл.експерт Симона Чеперигова от Институт по растителни генетични ресурси ,,К. Малков” – гр. Садово осъществиха мобилност с цел об...

Прочети

По Договор № 2020-1-BG01-KA103-078128, в периода 06– 10 юни 2022 година, гл. ас. д-р Жеко Радев от Институт по тютюна и тютюневите изделия – Марково, осъществи мобилност с цел обучение в Земеделски институт при Университет „Св. Св. Кирил и Методий“, ...

Прочети

По Договор № 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 26– 30 май 2022 година, д-р. Радена Ненова, доц. д-р Станимир Енчев и Светла Кирова от Земеделски институт - Шумен осъществиха мобилност с цел обучение в Университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Институт...

Прочети

По Договор № № 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 24 - 28 май 2022 година, доц. д-р Галина Михова от Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево осъществи мобилност с цел обучение в Аграрния факултет на Университет „18 март Чанаккале”, Турция....

Прочети

По Договор № 2020-1-BG01-KA103-078128, в периода 23 - 27 май 2022 година, гл. ас. д-р инж.Мария Събева от Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ - Садово осъществи мобилност с цел обучение в Аграрния факултет на Университет на Нови Сад,...

Прочети