По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 28 март – 06 април 2022 година проф. д-р Цветелина Стоилова от Институт по растителни генетични ресурси ,,К. Малков” – Садово осъществи мобилност с цел обучение в Национален университет „Педро Енрикес...

Прочети

По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 22 – 26 март 2022 година, ас. Гергана Иванова-Ковачева, ас. д-р Илиана Иванова, гл. ас. д-р Диана Маринова и гл. ас. д-р Любомир Иванов от Институт по земеделие и семезнание ,,Образцов чифлик” – Русе...

Прочети

По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 21 – 25 март 2022 година, гл. ас. д-р Рангел Драгов от Институт по полски култури – Чирпан и доц. д-р Николая Велчева и доц. д-р Златина Ур от Институт по растителни генетични ресурси ,,К. Малков” – С...

Прочети

По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 21 – 25 март 2022 година, доц. д-р Весела Петрова-Браничева и гл. ас. д-р инж. Мария Иванова от Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ – София осъществиха моб...

Прочети

По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 15 – 19 март 2022 година, доц. д-р Диян Георгиев от Институт по планински животновъдство и земеделие – Троян осъществи мобилност с цел обучение в Университет „Св.Св.Кирил и Методий”, Скопие, Република...

Прочети

По Договор No 2020-1-BG-01-KA103-078128, в периода 31 януари – 04 февруари 2022 година, гл. ас. д-р Елица Атанасова от Опитната станция по земеделие в Източни Родопи - Кърджали осъществи мобилност с цел обучение в Факултета по аграрни науки, хранител...

Прочети

По Договор No 2020-1-BG-01-KA103-078128, в периода 22 – 26 ноември 2021 година, проф. д-р Цветелина Стоилова от ИРГР „Константин Малков” - Садово осъществи мобилност с цел обучение в Research Institute of Fruits and Vegetables (GAFL), Авиньон, Франц...

Прочети

По Договор No 2020-1-BG-01-KA103-078128, в периода 03 – 07 ноември 2021 година, Пламен Томов от ИПАЗР „Никола Пушкаров” - София осъществи мобилност с цел обучение в Университет Николай Коперник, гр. Торун, Полша.По време на мобилността Томов се зап...

Прочети