По Договор № 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 02– 06 май 2022 година, ас.Михаела Михайлова от Институт по аграрна икономика - София и Янка Иванова-Михайлова и д-р Боряна Козарева от Селскостопанска академия, София осъществиха мобилност с цел обуче...

Прочети

По Договор № 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 23– 27 май 2022 година, доц. д-е Ралица Балканска от Институт по животновъдни науки - Костинброд осъществи мобилност с цел обучение в Политехнически институт на Браганса, Португалия.В лабораториите на ...

Прочети

По Договор № 2020-1-BG-01-KA103-078128, в периода 19– 23 май 2022 година, доц. д-р Ваня Иванова от Добруджански Земеделски институт, Генерал Тошево осъществи Еразъм+ мобилност с цел обучение в Университета в Гент, Белгия.Доц. д-р Иванова посети някои...

Прочети

По Договор № 2020-1-BG-01-KA103-078128, в периода 16– 20 май 2022 година, гл.ас.д-р Георги Калайджиев, доц. д-р Павлина Христакиева и проф. д-р Магдалена Облакова от Земеделски институт – Стара Загора осъществиха Еразъм+ мобилност с цел обучение в Ун...

Прочети

По Договор № 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 11– 15 май 2022 година, проф. д-р Михо Михов от ИПАЗР „Н. Пушкаров“ - София осъществи мобилност с цел преподаване във Факултет „Земеделие и храни“ към Университет „Св. св. Кирил и Методий“, Скопие, Реп...

Прочети

По Договор № 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 09– 13 май 2022 година, доц. д-р Соня Узунова от Институт по рибни ресурси - Варна осъществи мобилност с цел преподаване в КТУ, Трабзон, Турция.Доц. Узунова изнесе серия от лекции за биоразнообразието...

Прочети

По Договор № 2020-1-BG-01-KA103-078128, в периода 09– 13 май 2022 година, доц. д-р Надежда Палова и асистент Димитринка Крушева от Научен център по земеделие – Средец осъществиха мобилност с цел обучение в Политехническия институт в гр. Бежа, Португа...

Прочети

По Договор № 2020-1-BG-01-KA103-078128, в периода 09 – 13 май 2022 година, доц. д-р Славка Калъпчиева и гл. ас. д-р Цветанка Динчева от Институт по зеленчукови култури „Марица“ - Пловдив осъществиха мобилност с цел обучение в Егейски университет, Из...

Прочети