По Договор No 2020-1-BG-01-KA103-078128, в периода 01– 05 ноември 2021 година, ас. Галин Гинчев, ас. Петър Николов, гл. ас. д-р Евгения Жекова и Невин Марям от ИЗС „Образцов чифлик” - Русе осъществиха мобилност с цел обучение в Средиземноморски униве...

Прочети

По Договор No 2020-1-BG-01-KA103-078128, в периода 31 октомври– 04 ноември 2021 година, докторант Васил Стойчев, ас. Михаела Михайлова и проф. д-р Пламена Йовчевска от Институт по аграрна икономика – София и д-р Боряна Козарева от Централна селскосто...

Прочети

По Договор No 2020-1-BG-01-KA103-078128, в периода 20 – 26 октомври 2021 година, проф. д-р Михо Михов от ИПАЗР „Н. Пушкаров" - София осъществи мобилност с цел преподаване във Факултет по земеделие и храни на „Св. св. Кирил и Методий“ - гр.Скопие, Ре...

Прочети

По Договор No 2019-1-BG01-КА103-061642, в периода 20 – 24 октомври 2021 година, доц. д-р Татяна Йончева от Институт по лозарство и винарство – Плевен осъществи мобилност с цел обучение във винарна „Сувла“, гр. Еджеабат, Р. Турция.По време на мобилно...

Прочети

По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 18 – 22 октомври 2021 година, доц. д-р Катя Узунджалиева и гл. ас. д-р инж. Мария Събева от ИРГР „К. Малков“- Садово осъществиха мобилност с цел обучение в Институт за биологични науки и биоресурси, Б...

Прочети

По Договор No 2020-1-BG-01-KA103-078128, в периода 18 – 22 октомври 2021 година, гл. ас. д-р Мирослав Симеонов от Земеделски институт – Стара Загора осъществи мобилност с цел преподаване във факултета по Биотехнологии към Университет „Св. Кл. Охридс...

Прочети

По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 18 – 22 октомври 2021 година, доц. д-р Милена Михайлова и доц. д-р Румен Базитов от Земеделски институт – Стара Загора осъществиха мобилност с цел обучение в Университет „Св. Кл. Охридски“ – Битоля, ...

Прочети

По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 18 – 22 октомври 2021 година, доц. д-р Анелия Борисова-Крумова и асистент Мартин Колев от Институт по земеделие– Кюстендил осъществиха мобилност с цел обучение в Институт по овощарство в гр. Чачак, Р...

Прочети