По Договор № 2020-1-BG01-KA103-078128, в периода 06 – 12 септември 2022 година, доц. д-р Даниела Янева и доц. д-р Нина Ненова от Добруджански земеделски институт (ДЗИ) – Генерал Тошево осъществиха мобилност с цел обучение в Университет „Гоце Делчев“-...

Прочети

По Договор № 2020-1-BG01-KA103-078128, в периода 07 – 11 септември 2022 година, гл. ас. д-р Катя Василева, доц. д-р Николай Велков и доц. д-р Станислава Грозева-Тилева от Институт по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив осъществиха мобилност с цел ...

Прочети

По Договор № 2020-1-BG01-KA103-078128, в периода 05 – 09 септември 2022 година, гл. ас. д-р София Петрова и гл. ас. д-р Елисавета Василева от Институт по растителни генетични ресурси - Садово осъществиха мобилност с цел обучение в Национална генбанка...

Прочети

По Договор № 2020-1-BG01-KA103-078128, в периода 22 – 26 август 2022 година, ас. Мария Петрова, ас. Марияна Стефанова и ас. Керанка Жечева от Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево осъществиха мобилност с цел обучение в Тракийски Университ...

Прочети

По Договор № 2020-1-BG01-KA103-078128, в периода 01 – 05 септември 2022 година, гл.ас. д-р Янина Арнаудова от ИЗК „“Марица“ - Пловдив осъществи мобилност с цел обучение в Университет Мармара, Истанбул, Република Турция.В Катедра по Биология д-р Арнау...

Прочети

По Договор № 2020-1-BG01-KA103-078128, в периода 05 – 09 септември 2022 година, доц. д-р Соня Узунова от Институт по рибни ресурси - Варна осъществи мобилност с цел обучение в Университет „Карло Бо“, гр. Урбино, Италия.По време на мобилността доц. Уз...

Прочети

По Договор № 2020-1-BG01-KA103-078128, в периода 05 – 09 септември 2022 година, доц. д-р инж. Димитър Димитров от Институт по лозарство и винарство (ИЛВ) - Плевен осъществи мобилност с цел обучение в Кипърски технологичен университет, гр. Лимасол, Ре...

Прочети

По Договор № 2020-1-BG01-KA103-078128, в периода 08 – 12 август 2022 година, доц. д-р Галина Дякова, ас. д-р Илиана Иванова, ас. Гергана Иванова-Ковачева и ас. Ралица Минчева от Институт по земеделие и семезнание (ИЗС) „Образцов чифлик“- Русе осъщест...

Прочети