По Договор № 2020-1-BG01-KA103-078128, в периода 19– 23 септември 2022 година, доц. д-р Милена Михайлова от Земеделски институт – Стара Загора осъществи мобилност с цел преподаване в Животновъден институт, гр. Скопие, Република Северна Македония.Доц....

Прочети

По Договор № 2020-1-BG01-KA103-078128, в периода 19– 23 септември 2022 година, доц. д-р Румен Базитов от Земеделски институт – Стара Загора осъществи мобилност с цел обучение в Земеделски институт, гр. Скопие, Република Северна Македония.Доц. д-р Баз...

Прочети

По Договор № 2020-1-BG01-KA103-078128, в периода 25 – 29 септември 2022 година, доц. д-р Илиян Баджаков и доц. д-р Ивайла Динчева от Агробиоинститут - София осъществиха мобилност с цел обучение в Химически факултет към Университет Сапиенца, Рим, Итал...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 17 – 21 октомври 2022 година, гл. ас. д-р Жеко Радев от ИТТИ-Марково осъществи мобилност с цел обучение в Лаборатория по пчеларство-бубарство към Аграрно училище на Университет „Аристотел” , Сол...

Прочети

По Договор № 2020-1-BG01-KA103-078128, в периода 17 – 21 октомври 2022 година, доц. д-р Емил Василев от Институт по царевицата - Кнежа и проф. д-р Вилиана Василева от ИФК-Плевен осъществиха мобилност с цел обучение в Университет „18 март Чанаккале", ...

Прочети

По Договор № 2020-1-BG01-KA103-078128, в периода 03 – 07 октомври 2022 година, доц. д-р Николай Марков, доц. д-р Светослава Енева-Стойчева, доц. д-р Цветомира Банчева от Институт по планинско животновъдство и земеделие - Троян и доц. д-р Татяна Ивано...

Прочети

По Договор № 2020-1-BG01-KA103-078128, в периода 12– 16 септември 2022 година, доц. д-р Павлина Христакиева, гл. ас. д-р Георги Калайджиев и проф. д-р Магдалена Облакова от Земеделски институт – Стара Загора осъществиха мобилност с цел преподаване в...

Прочети

По Договор № 2020-1-BG01-KA103-078128, в периода 29 август – 02 септември 2022 година, доц. д-р Соня Иванова от Земеделски институт – Шумен осъществи мобилност с цел обучение във Френското висше учебно заведение по селско стопанство, храни, градинар...

Прочети