img

Еразъм+мобилност в Научния център по селекция на растенията към Тракийски университет - Одрин, Република Турция

В периода 18-22.06 2019г. проф. д-р Валентина Енчева, доц. д-р Нина Ненова, ас. д-р Георги Георгиев и специалист Пламен Петров от Добруджански земеделски институт – Генерал Тошев се обучаваха по програма „Еразъм+“ в Научния център по селекция на растенията към Тракийски университет - Одрин, Република Турция. 

В рамките на мобилността, учените от Генерал Тошево бяха запознати, от директора на Научния център – проф. д-р Ялчин Кая, с дейността и структурата на университета и в частност на центъра. Българските учени посетиха лабораторията по биохимия и биотехнология, демонстрационни полета с различни сортове обикновена и твърда пшеница, тритикале, ечемик и слънчоглед. По време на посещение в Тракийски селскостопански изследователски институт,бяха запознати с дейността на института в областта на селекция на полски култури, растителна защита, биотехнологии и качество на растителната продукция. На експерименталните селекционни полета на института бяха наблюдавани опити със сортове хлебна и твърда пшеница, ечемик, ориз, слънчоглед и лавандула.