img

Еразъм+ мобилност в Егейския университет, гр. Измир, Турция

В началото на месец април тази година доц. д-р Златина Ур и д-р Евгени Димитров от Института по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – гр. Садово осъществиха мобилност в Аграрния факултет  на Егейския университет, гр. Измир, Турция. Факултетът е един от най-старите в университета, който е четвъртият основан в Турция. 

Менторът на българските учени по време на обучението бе доц, д-р Фатма Айкут Тонк. Тя ги запозна със съвременните методи за оценка на растителните генотипове на молекулярно ниво с цел съкращаване на селекционния процес. Работи се с различни култури като зимна и пролетна пшеница, тритикале, памук, тютюн и др. Чрез използване на методите на молекулярната генетика се изготвят генетични карти на сортовете. Те се комбинират с конвенционалните селекционни методи на биоинформатика за постигане на устойчиви сортове и внедряването им във фермерското земеделие. 

Доц. Златина УР и д-р Димитров придобиха специализирани знания в областта на селекцията и излъчване на генни източници на устойчив към биотичен и абиотичен стрес и тяхното използване  в селекцията за адаптирането на основните продоволствени култури към условията на климатичните промени.

В рамките на мобилността учените от ИРГР Садово представиха основните проекти и изследователски задачи на института, постиженията и най-новите сортове обикновена зимна пшеница, а също така и методите на селекция, с които се работи. Колегите им от Турция проявиха интерес както към високодобивните сортове, така и към тези, характеризиращи се с много добри технологични качества. 

Мобилността ще постави началото на съвместни научни изследвания  между Програмата на селекция и сортоподдържане на Института в Садово и Аграрния факултет на Егейския унивeрситет. Двете страни подготвят сътрудничество и за обучение на студенти. 

По време на мобилността бе посетен и Егейският институт в Менем, Измир.