img

Еразъм+ мобилност във Френско-българска селскостопанска асоциация, Париж

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 09 – 13 октомври 2023 година,  доц. д-р Павлина Христакиева, гл. ас. д-р Николай Иванов и ас. Иван Славов от Земеделски институт – Стара Загора осъществиха мобилност с цел обучение във Френско-българската селскостопанска асоциация, Булон Биянкур, Париж, Франция.

Българските учени се запознаха с професионалния и научен опит на френските си колеги в приложението на пребиотици и пробиотици при храненето на овце, различни методи за изследване качеството на месото от селскостопански животни и действието на различни добавки върху аминокиселинния състав на месо от агнета от различни породи.  

По време на мобилността, гостите от България се срещнаха с фермери и експерти от Френско-българската селскостопанска асоциация, с които бяха дискутирани проблеми,  касаещи храненето и отглеждането на някои френски породи овце и говеда. Бяха посетени ферми за отглеждане на овце от месодайните породи Мутон Шароле и Ил дьо Франс и център за изпитване по потомство  на тези породи.

Беше проведена и дискусия относно проблемите и перспективите в българското и френско овцевъдство и говедовъдство, свързани с икономическа ефективност и устойчивост на секторите.


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.