img

Еразъм+ мобилност в Земеделски институт при Университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Скопие

По Договор № 2020-1-BG01-KA103-078128, в периода 06– 10 юни 2022 година, гл. ас. д-р Жеко Радев от Институт по тютюна и тютюневите изделия – Марково, осъществи мобилност с цел обучение в Земеделски институт при Университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Скопие, Република Северна Македония.

Под ръководството на проф. д-р Слободан Банджо, д-р Радев се запозна с полезната и вредна ентомофауна по селскостопанските култури на територията на Република Северна Македония,както и методите за борба за нуждите на растителната защита.

„Получих ценни съвети за прилагане на методики срещу неприятели, които ще приложа през тази година“ – сподели след завръщането си д-р Радев.