img

Еразъм+ мобилност в Западнопомерански технологичен университет, гр. Шчечин

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 26– 29 октомври 2022, проф. д-р Даниела Ганева и проф. д-р Галина Певичарова от Институт по зеленчукови култури (ИЗК) „Марица” –Пловдив осъществиха мобилност с цел обучение в Западнопомерански технологичен университет, гр. Шчечин, Полша.

Във факултет „Управление на околната среда и Земеделие“ бяха обсъдени постиженията и проблемите в отрасъл зеленчукопроизводство в Полша и България. Учените от ИЗК„Марица“ се запознаха и с пилотен проект за изграждането на фотореактор, при който за произвеждането на зелена енергия се използват водорасли от Балтийско море. В оранжериите за декоративни и медицински растения  бяха наблюдавани растения в оранжерийни условия и на открито, както и контейнерите за компостиране. 

Проф. Ганева представи дейността на ИЗК пред студенти и преподаватели, в резултат на която вече има студенти желаещи да уастват следващата година в Еразъм+ мобилност в института в Пловдив .