img

Еразъм+ мобилност в Университетa в Перуджа, Италия

По Договор No 2020-1-BG-01-KA103-078128, в периода 31 януари – 04 февруари 2022 година, гл. ас. д-р Елица Атанасова от Опитната станция по земеделие в Източни Родопи - Кърджали осъществи мобилност с цел обучение в Факултета по аграрни науки, хранителни технологии и екология на Университета в Перуджа, Италия.

Д-р Атанасова взе участие в практически мероприятия по формиране и резитба на лешникови дръвчета и се запозна с методиката за определяне на цъфтежа, особеностите на женските и мъжките цветове и разпознаването на фенофазата, в която е съответния сорт. 

„… проведената мобилност в Италия през 2022 г. беше изключително ползотворна, защото имах възможност да се запозная с особеностите на едно от най-важните мероприятия по отглеждането на лешника в различни възрасти на дърветата. Знанията и уменията, които получих по време на тази мобилност ще бъдат от полза не само за осъвременяване на технологията за производство за лешници, но са и с голямо практическо значение, както за мен, така и за земеделските стопани, работещи в това производство.“ – сподели след завръщането си гл. ас. д-р Атанасова.