img

Еразъм+ мобилност в Университета по агрономически науки и ветеринарна медицина, гр. Букурещ- Румъния

В периода 07-13.04.2019 г. доц. д-р Цветана Харизанова - Методиева от Института по животновъдни науки, гр. Костинброд осъществи мобилност по Програма „Еразъм+“ в Университета по агрономически науки и ветеринарна медицина, гр. Букурещ, Румъния.

Обучението на доц. д-р Харизанова - Методиева бе водено проф. Агата ПопескуТя запозна българския учен с процедурите по регресионни и линейни смесени модели в областта на икономиката, селското стопанство и в частност животновъдството. С цел прилагане на линейните смесени модели доц. Методиева, с помощта на  проф. Агата Попеску, разработи модели, анализиращи  връзката между производството на краве мляко, броя на млечните крави и броя на млечните ферми, разпределени по райони в България. Разработен е и модел със зависима променлива БВП на глава от населението с включени фиксирани и случайни ефекти, анализирани са резултатите, тествани са изискванията на този тип модели.

В рамките на обучението доц. д-р Харизанова - Методиева се срещна с д-р Ана Урсу, директор на Института за изследвания в областта на аграрната икономика и развитие на селските райони, гр. Букурещ. Доц. Харизанова – Методиева представи изследователските направления, по които се работи в Института по животновъдни науки, гр. Костинброд. Обсъдени бяха възможностите за съвместни научни изследвания, както и общо участие в международни проекти и бъдещо сътрудничество в областта на аграрната наука.