img

Еразъм+ мобилност в Университет за природни ресурси и науки за живота – Виена

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 03 – 07 юли 2023 година,  доц. д-р Ваня Иванова от Добруджански Земеделски Институт - Генерал Тошево осъществи мобилност с цел обучение в Университета за природни ресурси и науки за живота – Виена, Австрия.

Домакините представиха историята, структурата и основните стратегически цели в образователния процес на Университета и изследванията извършвани в институт по биотехнологии в растениевъдството в Tulln. Доц. д-р Иванова се запозна с особеностите в таксономията на представители от род Fusarium, подготовката на хранителни среди за продуциране на инокулум, подготовка на суспензията, намножаването на инокулум в големи количества, с методите и начините за инокулация, както и с различни методи за съхраняване на патогена. Беше посетено и експерименталното поле, включващо всички зърнено-житни култури – овес, ечемик, ръж, тритикале, обикновена и твърда пшеница, лимец.

Бяха договорени възможности за обмяна на генетичен материал между двете институции, както и други форми за бъдеща колаборация.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.