img

Еразъм+ мобилност в Университет „Св. св. Кирил и Методий“, Скопие

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 25 – 29 март 2024 година,  гл. ас. д-р Тошка Попова и глас. д-р Маргарита Колева от Институт по земеделие – Карнобат осъществиха мобилност с цел обучение в Земеделски институт към Университет „Св. св. Кирил и Методий“, Скопие, Република Северна Македония.

На среща с ръководството и част от персонала участниците в мобилността се запознаха с научно-изследователската дейност на института домакин. В генбанката, българските учени наблюдаваха организацията на съхранение на материалите и се информираха за извършването на международен обмен на семенен материал от различни културни растения. Бяха посетени и лабораториите по биохимия и молекулярна биология, и за изпитване на качествените свойства на семената където бе наблюдавана съвременната техника. 

При посещение на опитните полета на базата в град Кочани, проф. Добре Андов  представи колектива и научните разработки в областта на ориза, пшеница, ечемик, а гостите участваха в извършване на наблюдения и оценки по прилаганата методика. В края на мобилността бе проведено и обучение по статистическа обработка на експериментални резултати и работа със съвременни програмни продукти.  


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.