img

Еразъм+ мобилност в Университет „Св. св. Кирил и Методий“, Скопие

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 25 – 29 март 2024 година,   ас. Яна Миткова и доц. д-р Надежда Запрянова от Институт по декоративни и лечебни растения – София осъществиха мобилност с цел обучение в Земеделски институт към Университет „Св. св. Кирил и Методий“, Скопие, Република Северна Македония.

Гостите от България запознаха домакините със структурата и дейността на Институт по декоративни и лечебни растения – София и обсъдиха възможностите за съвместни дейности в направление растителна защита. В лабораторията за семеконтрол, участниците в мобилността бяха въведени в процеса на събиране и изпитване на материал и с прилаганите мерки за контрол. Българските учени посетиха генбанката на института домакин и се запознаха с организацията на колекцията.

Бяха посетени и лабораториите на Земеделския институт, където българските учени видяха в действие наличната апаратурата. В Ботаническата градина бяха наблюдавани характерни за района видове растения. В края на мобилността беше посетен и факултета по фармация, където също бяха дискутирани възможностите за реализация на съвместни проекти свързани с лечебни култури.    


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.