img

Еразъм+ мобилност в Университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Скопие

По Договор № 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 26– 30 май 2022 година, д-р. Радена Ненова, доц. д-р Станимир Енчев и Светла Кирова от Земеделски институт - Шумен осъществиха мобилност с цел обучение в Университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Институт по животновъдни науки, Скопие, Република Северна Македония.

По време на мобилността, българските учени се запознаха с експериментални животновъдни ферми и лаборатории за провеждане на съвременни полски опити, физиологични, биохимични и фуражни анализи.