img

Еразъм+ мобилност в Университет „Св. св. Кирил и Методий“, Скопие

По Договор № 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 11– 15 май 2022 година, проф. д-р Михо Михов от ИПАЗР „Н. Пушкаров“ - София осъществи мобилност с цел преподаване във Факултет „Земеделие и храни“ към Университет „Св. св. Кирил и Методий“, Скопие, Република Северна Македония.

Проф. Михов изнесе серия от лекции в областта на изследване надеждността на машините в земеделието и се срещна със специалисти по механизация на земеделието, с които обсъди структурата и осигуреността с техника.