img

Еразъм+ мобилност в Университет „Св.Св.Кирил и Методий”, Скопие

По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 14 – 18 юни 2021 година, доц. д-р Ирена Голубинова от Институт по фуражните култури – Плевен и гл. ас. д-р Жеко Радев от Институт по тютюна и тютюневите изделия - Марково осъществиха мобилност с цел обучение в Университет „Св.Св.Кирил и Методий”, Институт по животновъдство, Скопие, Република Северна Македония. 

По време на мобилността учените от Селскостопанска академия се обучаваха по въпроси, свързани с изготвяне и анализ на силажи, анализ на зърно и суха биомаса. От особена полза е, че усвоените методични постановки са приложими и изпълними с наличното оборудване и достъпни консумативи в Институт по фуражните култури – Плевен.  Беше споделен и опита на домакините в използването и добавянето на биологично активни вещества в растениевъдството за преодоляване на фитотоксичността и деактивиране на активните вещества на пестицидите. 

При посещение на генбанката към Земеделския институт бяха изяснени възможностите за обмен на генетичен материал в бъдещи съвместни дейности. Посетено беше и опитното поле на Институт по ориза, където се извеждат полски опити с различни зърнени и фуражни култури. 

„Отработените методи за анализ и оценка на фуражи в Институт по животновъдство, Скопие, Р. Северна Македония са от полза за повишаване на ефективността на научно-изследователската работа при извеждане на полски опити и анализ на фуражите.“ – сподели доц. д-р Голубинова.