img

Еразъм+ мобилност в Университет „Св.Св.Кирил и Методий”, Скопие

По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 19 – 23 април 2021 година,  ас. д-р Димитринка Крушева от Научен център по земеделие – Средец осъществи мобилност с цел обучение в Университет „Св.Св.Кирил и Методий”, Земеделски институт, Скопие, Северна Македония. 

По време на обучението д-р Крушева се запозна с дейността на университета и с научната работа на Земеделския институт, като бяха обсъдени системите за контрол, гарантиращи качеството на произвежданата продукция, технологични решения за използване на биомасата, ролята на дигитализацията в земеделието и в частност в биологичното растениевъдство.

При посещения на лабораторията на Земеделския институт, опитни полета в гр. Кочани и няколко биологични ферми в района, българския учен сподели с македонските колеги добри практики при биологичното растениевъдство свързани с торене с органични торове, изграждане на балансирани сеитбообращения, зелено торене и методи за контрол на плевелите.