img

Еразъм+ мобилност в Университет "Св. Климент Охридски", гр. Битоля

По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 02 - 06 октомври 2020 година доц. д-р Геновева Стайкова, доц. д-р  Станимир Енчев и д-р Радена Ненова от Земеделски институт - Шумен осъществиха мобилност с цел преподаване в Университет "Св. Климент Охридски", гр. Битоля, Република Северна Македония.

По време на мобилността доц. д-р Стайкова изнесе лекции на разнообразни теми от областта на овцевъдството, сред които  – породен състав, развитие на отделните продуктивни направления, методи за повишаване на продуктивността, съхранение на генетичните ресурси и организация на развъдната дейност.

Доц. д-р Енчев представи настоящите и нови научни проекти в областта на селекцията и агротехниката на фуражни, технически и етерично-маслени култури и запозна македонските колеги с различни аспекти на селекцията при соргосуданкови хибриди за продуктивност на зелена маса, ролята на фуражните, технически и етерично-маслени култури в съвременното земеделие и влияние на климатичните фактори върху продуктивността на сорго за зърно.

Д-р Радена Ненова запозна колегите с актуални теми „Африканска чума по свинете – стратегия за контрол и биосигурност“, „Профилактика и методи за борба с безплодието при свине, крави и овце“, „Биосигурност, профилактика и често срещани заболявания в съвременната овцеферма“ и други.

По време на мобилността, учените от Земеделски институт-Шумен поставиха началото на нови сътрудничества с цел подготовка на съвместни проекти.