img

Еразъм+ мобилност в Университет "Св. Климент Охридски", гр. Битоля

По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 26-30 октомври 2020 г.  доц.  д-р Веселин Дочев от Земеделски  институт - Шумен осъществи мобилност с цел преподаване в Университет "Св. Климент Охридски", гр. Битоля, Република Северна Македония


По време на мобилността доц. д-р Дочев запозна студентите с принципите  на биологичното земеделие, влиянието на климатичните фактори върху продуктивността на зърнено-житните култури, селекцията при зърнено-житните култури в променящите се климатични условия и биодинамично земеделие.