img

Еразъм+ мобилност в Университет по агрономически науки и ветеринарна медицина, Букурещ

По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 22 – 26  март 2022 година, ас. Гергана Иванова-Ковачева, ас. д-р Илиана Иванова, гл. ас. д-р Диана Маринова и гл. ас. д-р Любомир Иванов от Институт по земеделие и семезнание ,,Образцов чифлик” – Русе осъществиха съвместна мобилност с цел обучение в Университет по агрономически науки и ветеринарна медицина в Букурещ, Румъния. 

По време на мобилността, българските учени се запознаха с дейността на приемащата организация и нейните лаборатории , наблюдаваха занятия със студенти, посетиха оранжерия, учебна овощна градина и учебно опитно поле на университета.