img

Еразъм+ мобилност в Университет по агрономически науки и ветеринарна медицина – Букурещ

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 08 – 12 април 2024 година, ас. Юлиана Йорданова и ас. Петьо Даулджиев от Институт по царевицата – Кнежа осъществиха мобилност с цел обучение в Университет по агрономически науки и ветеринарна медицина – Букурещ, Румъния.

Българските учени се запознаха със структурата и историята на Аграрния факултет и служителите от Ректорския офис. Бяха посетени всички факултети на територията на кампуса, ботаническата градина и церемонията по дипломиране на бакалаврите.

Професор Адриан Баса изнесе за гостите лекция на тема „Индекс на реколтата при царевицата“ засягаща теми относно гъстотата на посева,   климатични промени, обработки на почвата.

Учените от Кнежа се запознаха с изследователския център и лабораториите към Аграрния факултет, като изследователите представиха областите си на научни интереси. 

Бяха посетени и опитните полета на факултета, където се отглеждат различни видове семкови и костилкови овошки, оранжерии с подправки и лозя. Беше дегустирано и виното, което се произвежда там – „Пиетроаса“.  


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.