img

Еразъм+ мобилност в Университет по агрономически науки и ветеринарна медицина, Букурещ

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 07 – 11 ноември 2022 година, доц. д-р Павлина Христакиева и Галина Динчева от Земеделски институт – Стара Загора осъществиха мобилност с цел обучение в Университет Балъкесир, Република Турция.


В катедра по зоотехника и хранене на животните бяха обсъдени възможностите за заместване соята при храненето на птиците. Учените от Стара Загора се запознаха с проучванията при птици и говеда, а в експерименталната база за отглеждане на бройлери им бяха представени ефектите на етеричните масла върху растежа, качеството на трупа и антиоксидантния статус на бройлерите.

Беше обсъдени и възможностите за съвместни научни проекти.по различни програми.