img

Еразъм+ мобилност в Университет по агрономически науки и ветеринарна медицина, Букурещ

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 31 октомври – 04 ноември 2022 година, ас. Петър Николов от Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“ - Русе осъществи мобилност с цел обучение в Университет по агрономически науки и ветеринарна медицина, Букурещ, Румъния.

При посещение на селскостопанския факултет ас. Николов се запозна с дейността и структурата му. По време на мобилността бяха посетени катедрата по биотехнологии, изследователската оранжерия към университета, изследователски център за изследване качеството на храните и селскостопанските продукти и агрономическия факултет.