img

Еразъм+ мобилност в Университет Николай Коперник, гр. Торун

По Договор No 2020-1-BG-01-KA103-078128, в периода 03 – 07 ноември 2021 година,   Пламен Томов от ИПАЗР „Никола Пушкаров” - София осъществи мобилност с цел обучение в Университет Николай Коперник, гр. Торун, Полша.

По време на мобилността Томов се запозна с полската класификационна система на почвите, начините за вземане, съхранение и транспорт на почвени проби, както и методи за лабораторни анализи на механичен състав, физико-химични, биологични и радиологични свойства на почвените проби.