img

Еразъм+ мобилност в Университет Намик Кемал, Текирдаг

По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 24 – 28 май 2021 година проф. д-р Вилиана Василева от Институт по фуражните култури – Плевен осъществи мобилност с цел преподаване в Университет Намик Кемал, Земеделски факултет, Текирдаг, Република Турция. 

По време на мобилността проф. д-р Василева изнесе академични лекции на тема ’’Роля на бобовите култури за земеделието в България.”, “Предимства от включване на бобови фуражни култури в сеитбооборота“. Представени бяха резултати от научни експерименти, свързани с роля на бобовите култури за земеделието в България, предимства от включване на бобови фуражни култури в сеитбооборота, начини на използване на бобови фуражни култури, роля на бобовите фуражни култури за запазване и поддържане на почвеното плодородие.

Проф. д-р Василева бе любезно приета от Декана на Земеделския факултет - проф. д-р Сезен Арат, с която бяха обсъдени възможности за разработване на съвместни проекти.

„Мобилността се проведе в страна, извън Европейския съюз и е доказателство за липса на граници за науката. Тя дава възможност за подобряване и насърчаване на междуинституционалните връзки в общото Европейско изследователско пространство.“ сподели проф. д-р Василева.