img

Еразъм+ мобилност в Университет на Западна Македония, Козани

По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 29 ноември – 03 декември 2021 година,  гл. ас. д-р Мирослав Симеонов от Земеделски институт – Стара Загора осъществи мобилност с цел преподаване в Университет на Западна Македония в гр. Козани, Гърция.

Д-р Симеонов изнесе лекции за факторите влияещи на продуктивността, значението на качеството на фуражите при храненето на преживните животни, топлинен стрес при едри преживни животни и др.