img

„Еразъм+“ мобилност в Университет на Тесалия, Гърция

В периода 25.11.2019 – 24.04. 2020г. успешно бе реализирана мобилност за докторанти с цел практика по програма „Еразъм+“ в Университет на Тесалия, Гърция, филиал „Хранителни технологии“ в гр. Кардица. Пепа Нацариду, задочен докторант в Института по криобиология и хранителни технологии, осъществи проект с цел проучване и приложение на технологията за обработка на месо и месни продукти под високо хидростатично налягане, НРР (High Pressure Processing). Бяха извършени множество микробиологични, физико химични и органолептични опити с телешко мляно месо от мускулната група Semimembranosus (SM), с цел избор на подходящ състав и получаване на продукти с по-широко практическо приложение. За по- добър антимикробен и антиоксидантен ефект се използваха нови за България добавки, като медолива  плюс, медолива, гранулиран продукт от маслини – маслинови полифеноли, капсулиран екстракт от етерично масло от розмарин.