img

Еразъм+ мобилност в Университет на Малайзия, Куала Лумпур

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 03 – 07 юли 2023 година,  доц. д-р Катя Узунджалиева и доц. д-р Веселина Машева от Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово заедно с д-р Янка Иванова-Михайлова от ЦА-ССА осъществиха мобилност с цел обучение в University of Malaya, Centre for Research in Biotechnology for Agriculture (CEBAR), Куала Лумпур, Федерация Малайзия.

Българските учени проведоха работна среща с заместник‑декана на центъра и се запознаха с дейността на биохимичната, биотехнологичната и молекулярната лаборатории. Бяха посетени ботаническата градина и музея на Университета на Малайзия, разгледана бананова плантация, ферма за птици и дребни преживни животни от местни породи, ферма за аквакултури.  При посещение на научноизследователския център на най-голямата компания за производство на палмово масло в Малайзия българските гости се запознаха с разработките за намаляване на вредното въздействие върху природата. 

На среща с екипа на  CEBAR, бяха дискутирани бъдещи съвместни дейности – обмен на информация, растителен материал, участие в съвместни проекти и публикации.  


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.