img

Еразъм+ мобилност в Университет Милано

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 09 – 13 октомври 2023 година, ас. Цветелина Тодорова от Институт по животновъдни науки – Костинброд осъществи мобилност с цел обучение в Департамент по ветеринарна медицина и науки за животните, Университет Милано, Италия.

По време на мобилността ас. Тодорова се запозна с методите за работа и техниките за ин витро производство на ембриони с помощта на говежди модел, както и с изследванията, насочени към разбиране на механизмите, чрез които женските гамети придобиват способност за оплождане и развитие до стадий на бластоцист.

Българският учен се запозна с екипа и лабораторията на доц. Лодде и наблюдава експериментите, извършвани там. Бяха обсъдени изследванията на ас. Тодорова в ИЖН-Костинброд и възможностите за последващо посещение на лабораторията за курс на обучение по микрохирургия и микроманипулация.  


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.