img

Еразъм+ мобилност в Университет „Гоце Делчев“ – гр. Щип, Република Северна Македония

В периода 04-08.11.2019 г. гл. ас. д-р Мирослав Симеонов от Земеделски институт, гр. Стара Загора осъществи мобилност с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в Университет „Гоце Делчев“ – гр. Щип, Република Северна Македония .

В рамките на 9 лекции д-р Симеонов запозна студентите на проф. Ацо Козелов от Земеделски факултет с основните принципи при храненето и отглеждането на едри и дребни преживни животни. Българският учен се запозна и със системата за провеждане на практически занятия със съдействие на частни фирми и методите на изпитване в университета.

„Направи ми впечатление, че частните фирми с радост приемат студентите и споделят с тях добрите производствени практики“ сподели д-р Симеонов.