img

Еразъм+ мобилност в Университет „18 март Чанаккале”

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 18 – 22 септември 2023 година, гл. ас. д-р Красимир Великов от  Земеделски институт – Стара Загора осъществи мобилност с цел обучение в Университет „18 март Чанаккале”, Република Турция.

По време на мобилността  д-р Великов се запозна със същността на органичните киселини, особености при прилагането им, механизъм на въздействие и специфични за тях свойства. Домакините запознаха българския учен с произход и функция на пчелния прополис за пчелното семейство, състав, начин на добиване, конкретни влияния върху живия организъм, като противотуморни ефекти,  антибактериална активност, развитие на търбуха при преживните животни. Беше обсъдено бъдещо сътрудничество за изпитване на прополисен продукт като алтернатива за подобряване на здравословното състояние на зайците. 

  

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.