img

Еразъм+ мобилност в Университет „18 март Чанаккале”

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 07 – 11 ноември 2022 година, проф. д-р Магдалена Облакова и гл. ас. д-р Георги Калайджиев от Земеделски институт – Стара Загора осъществиха мобилност с цел преподаване в Университет „18 март Чанаккале”, Република Турция.


Двамата учени представиха на студенти от Аграрния факултет лекции за намаляване на парниковите емисии в животновъдството, приложение на пробиотици и растителни добавки, методи за повишаване на продуктивността и значение на генетичните ресурси в птицевъдството и овцевъдството.