img

Еразъм+ мобилност в Университет „18 март Чанаккале”

По Договор № 2020-1-BG-01-KA103-078128, в периода 16– 20 май 2022 година, гл.ас.д-р Георги Калайджиев, доц. д-р Павлина Христакиева и проф. д-р Магдалена Облакова от Земеделски институт – Стара Загора осъществиха Еразъм+ мобилност с цел обучение в Университет „18 март Чанаккале”, Република Турция.

По време на мобилността българските учени се запознаха с най-новите приложения на пробиотиците в животновъдството, използване на натурални продукти за подобряване на продуктивността на селскостопанските животни и подобряване качеството на произведената продукция. С екипа на проф. Кемал Челик беше обсъдена бъдеща научно изследователска дейност за използване на препарати, заместители на антибиотиците.