img

Еразъм+ мобилност в Тракийски Университет, гр. Одрин, Република Турция

От 18 до 22 ноември, 2019 година, ас. д-р Рангел Драгов, ас. Красимира Танева и ас. Мария Видева от Институт по полски култури, гр. Чирпан осъществиха мобилност с цел обучение в Тракийски Университет, гр. Одрин, Република Турция.

 Целта на обучението беше повишаване на квалификацията, придобиване на нови знания и практически умения, обмяна на опит и добри практики във връзка с използването на маркер-асистираната селекция, дизайн, организация на полски опити и нови статистически методи за оценка на количествени признаци, както и създаване на нови възможности за съвместна работа с изследователи от Тракийския Университет в гр. Одрин, Турция и създаване на сътрудничеството с научния колектив на Института по полски култури, гр. Чирпан.