img

Еразъм+ мобилност в Тракийски университет, гр. Одрин

По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 19-23 октомври 2020 асистент Цветелина Добрева от Институт по земеделие - Карнобат осъществи мобилност с цел обучение в Тракийски университет, гр. Одрин, Турция


По време на обучението си ас. Добрева се запозна с дейността на основните селекционни звена и дискутира проблеми в областта на растителната защита и растениевъдството. В катедрата по Генетика и биоинженерство към Тракийския университет, младия български учен бе въведен в работата с лабораторното оборудване и запознат с лабораторните методи за оценка и определяне качеството на зърното.


"Благодарение на мобилността получих знания и добри практики за подобряване на научно-изследователските експерименти" сподели ас. Добрева.