img

„Еразъм+“ мобилност в Техническия Университет на Крит, Гърция

В периода 09-13.09.2019 г. гл. ас. д-р Емил Димитров от ИПАЗР „Н. Пушкаров“ – София се обучава по програма „Еразъм+“ в Техническия Университет на Крит, Гърция.

Целта на проведеното обучение на тема „Калибриране и валидиране на модела CAST (The carbon, aggregation and structure turnover)“ беше повишаване на знанията и уменията при изследване еволюцията на почвата в един от пунктовете за наблюдение на критичната зона в Европа (Koiliaris CZO, Greece)

По време на мобилността д-р Димитров работи в отдела по Екологично инженерство и лабораторията по Инженерна хидрогеохимия и замърсяване на почвата с проф. Nikolaos Nikolaidis и неговия екип. Българският учен участва в анализирането на почвени проби, теренни наблюдения вземане на почвени проби за бъдещ анализ и подготовка на входни данни за модела CAST. Той беше запознат от домакините с модела и получи детайлно ръководство за работа с него. 


„Считам за изключително полезно участието ми по проект на ССА за мобилност на персонал по програма Еразъм+, тъй като срещата с колегите от Гърция се оказа много ползотворна …“ сподели д-р Димитров