img

Еразъм+ мобилност в Техническия университет, гр. Вилдау, Германия

В периода 11-15.03.2019 г. проф. д-р Иванка Митова и инж. Емил Димитров от Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“ бяха на обучение в Техническия университет, гр. Вилдау, Германия.

По време на обучението българските учени се запознаха с работата на специализираната апаратура в различни лаборатории – производствена, физико-химична, качествен анализ и лаборатория за креативност. Те се включиха в процеса на рециклиране на биоразградими пластмаси -  изготвяне на фолиа, базирани на биоразградим полимер, изготвяне на композитни материали и смиляне на полимерни материали с помощта на лабораторен шредер. Участваха в пресоването на рециклирана пластмаса и оформяне на листове от полимлечна киселина и в процеса на производство на композитни материали - реактопласти, полиеретанови и епоксидни композитни материали.

Те взеха участие в дискусия за получените резултати с работна група на проф. Михаел Херцог, ръководител катедра „Инженерство и естествени науки“ и последващ избор на материали за бъдещи изследвания.

Обсъдена бе възможността за формиране на научен колектив, който има професионален опит за съвместно сътрудничество. Основата на бъдещата научна дейност ще бъде свързана със съвременните агрохимични практики в селското стопанство и оценка на риска от замърсяване на почвата с полимерни и микро-полимерни отпадъци.