img

Еразъм+ мобилност в Технически университет‑Кишинев

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 20 – 24 ноември 2023 година,  проф. д-р Стайка Лалева, проф. д-р Магдалена Облакова и проф. д-р Йовка Попова от Земеделски институт – Стара Загора осъществиха мобилност с цел преподаване в  Технически университет‑Кишинев, Република Молдова.

Проф. д-р Лалева представи темата за използването на пробиотици и пребиотици, като в отделни лекции разказа за приложението на пробиотика Зоовит при храненето на телета, агнета и зайци. 

Проф. д-р Магдалена Облакова запозна студентите с различни аспекти на птицевъдството, като представи генофонда на България, използването на билки и етерични масла, методи за окачествяване на месо от пуйки-бройлери и стратегии за намалявана на парниковите емисии.

Проф. д-р Попова представи собствени изследвания в областта на икономическата ефективност на производството  в овцевъдни ферми, опазването на околната среда, чрез използване на възобновяеми енергийни източници и възможностите за дигитализация на процесите в животновъдните ферми.   


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.