img

Еразъм+ мобилност в Технически университет за приложни науки, Вилдау

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 07 – 11 ноември 2022 година, инж. Емил Димитров от Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“- София осъществи мобилност с цел обучение в Технически университет за приложни науки, Вилдау, Германия.

Заедно с екипа на проф. д-р Михаел Херцог, инж. Димитров проведе редица опити с материал PACK`ON®, като изследва биосъвместимостта на материала, неговата здравина и устойчивост на метеорологичните условия.

По време на мобилността българския учен премина обучителен курс за работа с газов хроматограф, инфрачервен спектрометър, ултравиолетов спектрометър, течен хроматограф и сканираща електронна микроскопия.