img

Еразъм+ мобилност в Политехнически институт на Браганса

По Договор № 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 23– 27 май 2022 година, доц. д-е Ралица Балканска от Институт по животновъдни науки - Костинброд осъществи мобилност с цел обучение в Политехнически институт на Браганса, Португалия.

В лабораториите на Планинския изследователски център към Политехническия институт на Браганса, доц д-р Балканска разшири познанията си за приложение на течна хроматография – мас спектроскопия за анализ на пчелните продукти и взе участие в определяне на антиоксидантна активност на мед и микроскопско изследване на цветен прашец.


„По време на целия си престой, освен с колегите от Португалия, успях да създам контакти с колеги от Алжир, Тунис, Бразилия и Турция.“ – сподели при завръщането си доц. д-р Балканска.