img

Еразъм+ мобилност в Политехнически институт, Бежа

По Договор № 2020-1-BG-01-KA103-078128, в периода 09– 13 май 2022 година, доц. д-р Надежда Палова и асистент Димитринка Крушева от Научен център по земеделие – Средец осъществиха мобилност с цел обучение в Политехническия институт в гр. Бежа, Португалия.

Българските учени се запознаха със структурата и дейността на института. Съвместно с португалските колеги бяха споделени и обсъдени научни разработки в областта на биологичното земеделие. В лабораториите на Висше селскостопанско училище учените от Средец беше обменен опит по различни методики за оценка и анализи. По време на мобилността бяха разгледани възможности за бъдещо сътрудничество.