img

Еразъм+ мобилност в Норвежки институт по биоикономически изследвания, Тромсьо

По Договор № 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 04– 08 април 2022 година, доц. д-р Ивайла Динчева и доц. д-р Илиян Баджаков от Агробиоинститут - София осъществиха мобилност с цел обучение в Норвежки институт по биоикономически изследвания (NIBIO),  град Тромсьо, Норвегия.

Българските учени участваха в серия от практически курсове за екстракция и анализ на тритерпеноиди и флавоноиди от плодове и листа на боровинки и посетиха съвместната климатична лаборатория към Арктическия Университет в Тромсьо и NIBIO.