img

Еразъм+ мобилност в Национален институт по животновъдство и хранене, Балотещи

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 24 – 28 юли 2023 година,  гл. ас. д-р Ина Стойчева от Институт по фуражните култури – Плевен осъществи мобилност с цел обучение в Национален институт по животновъдство и хранене, Балотещи, Румъния.

Д-р Стойчева се запозна със структурата на института и изследванията провеждани там. В опитното стопанство бяха наблюдавани животни, използвани за провеждане на опити по смилаемост на дажбите, а в овцеферма българският учен участва в добиването на търбухово съдържание от овцете за анализ на проби от фуражни култури. По време на мобилността бяха изследвани и проби от различни фуражни източници от ИФК-Плевен и усвоени методи за определяне хранителната стойност и смилаемостта на фуражни култури и комбинирани смески. 


Изказвам моята огромна благодарност на Програма Еразъм+ за дадената ми възможност за това обучение“.


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.