img

Еразъм+ мобилност в Менделов университет, гр. Бърно, Чехия

Доц. д-р Илиян Баджаков и гл. ас. д-р Ивайла Динчеваот  Агробиоинститут, гр. София осъществиха Еразъм+ мобилност в  Агрономически факултет на Менделов университет, гр. Бърно.

Проведената мобилност спомогна за обмяна на опит и проучване на настоящите тенденции за съхранение, оценка и управление на генетичните ресурси, а така също и анализиране на съпътстващата документация, използваните модели и етапи на контрол. Учените надградиха професионалните си умения чрез използване на LC-MS/MS калибриране и оптимизация, фрагментиране и откриване на йони и др.

Обучението даде възможност за повишаване на квалификационните умения и разшири сътрудничеството с изтъкнати учени в сферата на молекулярните и мас-спектралните техники.